Kdo jsme

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Mladé Boleslavi je otevřeným společenstvím lidí všech věkových kategorií, které spojuje víra v Ježíše Krista, naděje na jeho slavný návrat a úcta k Bibli, která je základem toho, čemu věříme. Z ní také pramení naše přesvědčení, že Bůh od stvoření světa nikdy nezměnil svůj plán pro sedmý den v týdnu – sobotu. Tento den určil jako den odpočinku a zároveň ho zasvětil a oddělil, později i pro bohoslužby. Proto naše bohoslužby probíhají každou sobotu od 9,30 h.

Náš sbor je spolu s dalšími asi 90 sbory organizován v rámci Českého sdružení, a s dalšími asi 80 sbory na Moravě a 55 sbory ve Slovenském sdružení tvoří Česko-slovenskou unii Církve adventistů sedmého dne.
S dalšími uniemi patříme do Inter-evropské divize, která s dalšími divizemi tvoří celosvětové hnutí Církve adventistů sedmého dne se sídlem ve Washingtonu. 

Historie sborového společenství Církve adventistů sedmého v Mladé Boleslavi se začala psát v roce 1930. Od svého vzniku se ke svým bohoslužbám scházelo různě v soukromí, začátkem padesátých let v čítárně původní městské knihovny, po represích tehdejšího komunistického režimu opět v soukromí, od r. 1969 pak v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Husově ulici.

Na přelomu milenia v roce 2000 ve sboru dozrála touha mít vlastní modlitebnu – multifunkční objekt, který by zároveň sloužil pro veřejnost v oblasti vzdělávací, zájmové a volnočasové. Tato touha byla završena postavením domu v Dukelské ulici 1443/31, který byl v září 2012 vysvěcen a otevřen pro veřejnost.

Místu setkávání jsme dali název Společenský dům Lávka. Jako lávka spojuje dva břehy, tak příjemné a přátelské prostředí Lávky s její programovou nabídkou otevírá příležitosti k setkávání lidí, kteří touží po smysluplném životě. Nabízíme pravidelné aktivity pro volný čas, duševní i duchovní obnovu, vzdělávací programy v oblastech zdraví a mezilidských vztahů. Každou sobotu pak zde celoročně probíhá od 9-12 hodin bohoslužba.

Návštěvníci a hosté jsou vždy srdečně vítání. Členem církve se stává dospělý člověk na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání své víry biblickým křtem ponořením, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible a pravidly církve.  Každý člen je součástí sborové rodiny, ve které může najít své místo a zázemí.  

Od roku 2015 administračně zastřešujeme skupinu Lipník u Benátek nad Jizerou, která se provozně profiluje v EPICENTRU ZDRAVÍ EDEN jako skupina při sboru Mladá Boleslav.  

Oficiální představení naší církve…