Obvyklý časový program sobot ve sboru Mladá Boleslav:

9:30 –  10:30 

Moderované studium biblických témat v diskusních skupinách.

Aktuální Informace, videa a materiály k jednotlivým tématům najdete na stránkách sobotní školy.

Ve stejném čase probíhá program pro děti ve třech věkových kategoriích.
   
 10:40 – 11:40

Hlavní část bohoslužby s výkladem Bible (kázáním).

Aktuální rozpis kázání ve sborech Mladá Boleslav, Jičín a skupiny Lipník: 

Rozpis kázání  okrsku

 

Rozpis služeb pobožností v MB