Obvyklý časový program sobot ve sboru Mladá Boleslav:

10:00 –  10:45 

Moderované studium biblických témat v diskusních skupinách.

Aktuální Informace, videa a materiály k jednotlivým tématům najdete na stránkách sobotní školy.

Ve stejném čase probíhá program pro děti ve věkových kategoriích.
   
 10:45 – 11:00

Sdílení a chvály

 11:00 – 11:30

Hlavní část bohoslužby s výkladem Bible (kázáním).

Aktuální rozpis kázání ve sborech Mladá Boleslav, Jičín a skupiny Lipník: 

Rozpis kázání  okrsku

 

Rozpis služeb pobožností v MB