85. výročí

„S vděčností k minulosti, vstříc budoucnosti“ – tímto mottem jsme nazvali slavnostní pobožnost, která proběhla v sobotu 7. listopadu 2015 v Mladé Boleslavi při příležitosti 85. výročí založení místního sboru. Termín byl přesně na den i vzpomínkou na zahájení zemních prací, kdy před čtyřmi lety začala ukusovat lžíce bagru první kubíky zeminy pro stavbu objektu, který dnes nese název Společenský dům Lávka, jehož součástí je i komunitní centrum.

Sál sborového domu byl na toto půlkulaté jubileum vyhrazen především pozvaným hostům z našeho regionu a lidem, kteří mají k našemu sboru blízký vztah. Hlavními řečníky byli záměrně pověřeni tři kazatelé. Dopoledne  předseda VDP Pavel Zvolánek, který se ujal tematické části S vděčností k minulosti a současný předseda ČS Vítek Vurst pak výhledu Vstříc budoucnosti. Dopolední programový blok doplnila obrazová projekce průřezu sborové historie, vstupy zde sloužících kazatelů a celý den provázel hudebními vstupy a doprovody společných písní MO band Marka Ondráčka z Jičína.

V průběhu jubilejního shromáždění se střetly dvě zajímavé skutečnosti. Tou první byl nejstarší pamětník boleslavské historie kazatel Jiří Drejnar, který vypomáhal v Mladé Boleslavi na přelomu let 1951 – 52 místnímu nemocnému kazateli bratru Karlu Hurtovi jako mladý absolvent teologické fakulty. V dnešní praxi by se toto pověření dalo nazvat jako kazatelská nástupní praxe. Do MB dojížděl z Prahy a jeho práci zde násilně ukončil státní zákaz činnosti 1. října 1952.

Mezi našimi hosty byli i naši nejmladší pamětníci – manželé Jenda a Alenka Mráčkovi, kteří v novodobé historii vykonávali nástupní kazatelskou praxi pro celý náš region u kazatele Karla Vasilka. Působili zde v letech 2012-2013, tedy téměř na rok po šedesáti letech po bratru Drejnarovi. V MB bydleli v kazatelském bytě, který zůstal volný po odstěhování Vasilků do nového sborového domu. Jiří Drejnar oslovil přítomné svým zamyšlením odpoledne. Připomenul postavy místní historie, které již dávno upadli do lidského zapomnění, ale ne tak u Pána Boha. Mnohým z nás bude ještě dlouho v mysli znít myšlenka tohoto pamětníka, který má za sebou již více než 60 let aktivní činnosti v naší církvi, že pokud se adventismus nepřenese z naší hlavy i do našeho srdce, moc jsme toho nepochopili.

Děkujeme našim milým hostům z řad kazatelů, kteří prošli naším sborem jako pastýři a zanechali zde svoji nesmazatelnou stopu. V historickém pořadí to byli již nežijící biblická pracovnice Marta Adamová, kazatelé Karel Hurta, František Šumbera, Jan Kantor, Josef Kutý, Jan Vyhnálek, Václav Voráč, Leopold Kvintus a současně žijící – Miroslav Kysílko, Luděk Svrček, Petr Šulek, Jindra Černohorský, Miroslav Starý, Jakub Vopelák, Jaroslav Šroll, Peter Čík a Karel Vasilek. Děkujeme za Boží přízeň, která otevřela po sametové revoluci cestu k nové budoucnosti našeho sboru, děkujeme všem přítomným hostům, že naši vděčnost sdíleli s námi.

Jménem sboru Pavel Přibyl.

Odkaz do fotogalerie z jubilea kliknutím na logo Zonerámy.