Vize a stavba domu

Pokladnička

Počátkem října 2004 jsme položili základ myšlence na budoucí realizaci stavebního projektu, který musel splňovat charakter multifunkčního zařízení. U bankovního domu jsme založili transparentní účet a vznikla maketa „Domečku“, který se stal jako pokladnička symbolem našeho spoření. Zároveň jsme zveřejnili vizi na provozování zařízení, které otevře prostor nejen sborovému společenství, ale pokusí se nabídnout přitažlivé prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost i lidem v okolí.

V roce 2007 jsme na základě předloženého projektu o provozování společenského střediska získali od vedení církve příslib finančního krytí na zakoupení starého objektu v Dukelské ulici 283/31 na jehož místě by měl vyrůst objekt nový.

Vizualizace budoucího sborového domu

V roce 2009 byla zpracována dokumentace k předložení žádosti o stavební povolení, které jsme získali o rok později. 

Začátkem října 2010 jsme zahájili svépomocnou demolici, která byla dokončena po zimní přestávce v dubnu 2011

Od získání stavebního povolení uplynul další rok, než byla vypracována prováděcí dokumentace a v září 2011 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Zemními pracemi byla stavba zahájena 7. listopadu 2011. Zemní, stavební a betonářské práce na úroveň „0“ byly ukončeny 23. prosince 2011.

Naše vize se naplnila ve středu 19. září 2012, kdy jsme dokončený a vybavený objekt nesoucí název „Společenský dům Lávka“ slavnostně otevřeli pro veřejnost a v sobotu 22. září byl vysvěcen ke službě lidem a k oslavě Boha.

Velké poděkování patří domácím sboru, ale i našim přátelům, kteří nás podpořili ať již finančně, nebo brigádní výpomocí při demolici. Naším spořícím účtem, kterým byl prakticky spořící domeček, nakonec proteklo více než 500 tisíc Kč, které přispěly částí na zhotovení vizualizace, částí na realizaci demolice a nejvíce na kompletní vybavení objektu. Nyní můžeme díky Bohu a všem, kteří na projektu spolupracovali žít naplněný sen, který se od první myšlenky naplňoval 8 let.