75. výročí

Již před devátou ranní, vítala zpěvem a hudbou hradecká chválící hudební skupina Jindry Černohorského přicházející návštěvníky jubilejního shromáždění, které se konalo v sobotu 11. června 2005. Otevřená, leč trochu chladnější náruč Havelského kostela (z poloviny 17 stol.), prostředí, jehož protestantská minulost dýchala na více než stočlenné shromáždění nám připomněla, že díky věrnosti zde dávno žijících Ježíšových následovníků, zapustilo adventní hnutí v MB své kořeny již v roce 1930.

Slavnostní atmsféra se přenesla do srdcí i myslí účastníků jak domácích, tak i pozvaných hostů z regionu sborů ? Kolín, Poděbrady, Brandýs n/L a Neratovice-Mělník a naplnila je až pookraj.
Shrnutí hlavních myšlenek tématu sobotní školy přednesl kazatel Miroslav Starý. O zkušenost Božího přiznání k práci knižního evangelisty se s námi rozdělil Vlastík Hýbl. V kázání pak ke shromážděným promluvil na závěr dopoledního programu předseda ČS – Josef Cepl.

Společný oběd všech zúčastněných ve vegetariánské restauraci, vyplnil polední přestávku, po které od 13,30 hod. následoval vzpomínkový blok pozvaných hostů. Na podium přicházeli postupně bratři kazatelé ? Jiří Drejnar, Luděk Svrček, Leopold Kvintus, Miroslav Starý, Jaroslav Šroll a jako poslední Miroslav Kysílko, který svůj vzpomínkový vstup uzavřel povzbuzujícím poselstvím v krátkém kázání.
Krásně ozvučený kostel provázel jednotlivé výstupy kazatelů, které byly střídány písněmi chval hradeckých zpěváků, ale i písněmi místních – Lenky Brodské, Radka Steinerta a sborové mládeže.

Na závěr vzpomínkového programu pozval moderátor sobotního odpoledne Pavel Přibyl všechny kazatele pamětníky na podium a poděkoval jim za obětavou službu, kterou svěřeným sborům v období svého působení věnovali. Jako vzpomínku na setkání ve městě automobilů dostali ?model? nejnovější verze vozů Škoda. Všichni přítomní pak dostali pamětní záložky.

Za tónů oslavné hudby nastoupili všichni účastníci do půlkruhu na podium k pořízení společného fota. V 16,30 bohatý program skončil.

Velký dík milému Bohu, který nás přítomností Ducha sv. naplnil vděčností a novým rozhodnutím pokračovat na cestě víry stůj co stůj. Díky všem, kteří se aktivně, nebo již jen svoji účastí spolupodíleli na nezapomenutelně prožité sobotě.

Jménem sboru Pavel Přibyl.

Odkaz do fotogalerie z jubilea kliknutím na logo Zonerámy