80. výročí

Vzpomínkový program k 80. výročí svého založení sbor připravil na sobotu 5. června 2010. Prosluněné ráno provázelo účastníky jubilejního shromáždění z řad domácích i hostů okolních sborů, kteří přicházeli do divadelního sálu DK prožít významnou událost.
Moto jubilejního shromáždění, které neslo název „Žijeme budoucností“, skrývalo v názvu dvě myšlenky. Ta první je skryta v naději na brzskou stavební realizaci sborového domu, ta druhá je nadějí na vstup do zaslíbeného domova, jehož naplnění přesahuje veškerou lidskou fantazii, protože jeho Tvůrcem je sám Stvořitel.

Velký dík patřil hudební skupině MO band Marka Ondráčka, která zahájila sobotní program úvodním hudebním blokem i dílčími hudební vstupy během celého programu. Příjemně v úvodu naladilo také vystoupení dětského pěveckého souboru manželů Brodských „Plamínek“ s dirigentkou Lenkou Brodskou. Naším hlavním hostem, který oslovil 130 ti členné shromáždění kázáním z knihy Nehemijáše, byl předseda českého sdružení CASD Pavel Zvolánek.
Programem sborové historie přítomné účastníky provedla moderátorská dvojice – kazatel Karel Vasilek a starší sboru Pavel Přibyl, kteří zvali na pódium pamětníky především z řad kazatelů, kteří v našem regionu působili. Slovem i obrazem postupně představili průřez činnosti sboru za uplynulá léta a připomněli významné postavy, které se do jeho historie zapsali.
Na jejich otázky postupně z přítomných pamětníků kazatelů odpovídali Luděk Svrček, Miroslav Kysílko, Leopold Kvintus, Jindra Černohorský, Miroslav Starý, Jaroslav Šroll a Peter Čík. Novodobou historii sboru, který v osmdesátých letech téměř vymřel, velmi výrazně ovlivnily po sametové revoluci biblické kurzy, které vedl v domě kultury ve třech bězích kazatel Miroslav Kysílko. Na stejném místě na ně pak velmi úspěšně navázal i kazatel Jindra Černohorský. V letech 1993 – 1995 tak bylo do naší sborové rodiny přijato křtem deset mladých lidí.

Významně se také o růst sboru zasloužili tehdejší evangelisté na Sedlčansku, manželé Kuruczovi, kteří v MB působili 19 let. Náš nejstarší pamětník z let padesátých, kazatel Jiří Drejnar sice chyběl, ale poslal nám milé pozdravné poselství s nabídkou na individuální návštěvu. Za osmdesátiletou historii se ve službě našemu sboru vystřídalo celkem 17 kazatelů, nebo biblických pracovníků.
Sobotní program s hodinovou polední přestávkou byl ukončen po 16 hodině. Zanechal v srdcích a myslích účastníků vděčnou vzpomínku na Boží milost, s jakou o své dílo pečuje nejen v Ml. Boleslavi.

Pánu Bohu děkujeme za Jeho velkou lásku a trpělivost, s jakou vedl generace adventistů v našem městě. Děkujeme za službu průkopníků, kteří v těžkých dobách hájili víru a pravdu o Ježíši Kristu. Děkujeme našim hostům, kteří nás podpořili svoji účastí a finančními dary při sbírce na stavební projekt sborového domu, jehož přípravy byly v té době v plném proudu. Prožili jsme  požehnané chvíle, na které budeme dlouho vzpomínat.

Jménem sboru Pavel Přibyl.

Odkaz do fotogalerie z jubilea kliknutím na logo Zonerámy