Autor: Pavel Přibyl

Do odvolání rušíme společné bohoslužby

14 Z důvodů zvýšené ochrany před nebezpečným šířením koronaviru COVID -19 rušíme počínaje sobotou 14. března všechny pravidelné bohoslužby až do odvolání. Do nadcházejících dnů přejeme všem lidem moudrost při uchování svého zdraví a...

0

PF 2020

484 Milí přátelé, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků, mnoho důvodů ke spokojenosti a vděčnosti z darů štědré Boží ruky. Do Nového roku 2020 pevné zdraví a v osobním životě i na cestě víry...

0

Co nám přináší advent?

673 Předvánoční chaos a nákupní šílenství zcela zastírá pointu skrytou v období, nesoucí název advent. Advent, znamená očekávání, ale na co vlastně čeká většina lidí spojující si tento čas s očekáváním štědré nadílky pod...

0

Omezení sobotních prázdninových pobožností

177 V důsledku období dovolených, ke kterým se přidala řada lidí v rekonvalescenci, omezujeme v období od 20. července do 10. srpna sobotní pobožnosti dle programu, který naleznete v rozpisu kázání levého sloupce. Děkujeme...

0

Velikonoce, nejen svátky jara

819 Pro křesťanský svět jsou velikonoční svátky vzpomínkou na Ježíše Krista, který se stal nejvzácnější darem, jakého se lidstvu mohlo dostat. Když Ježíš umíral na Golgotském kříži, byly také velikonoce. Tehdy se slavili na...

0

Sobotní pobožnost je u nás 13. dubna zrušena

225 Dáváme na vědomost, že z důvodu sborového výjezdu je k tomuto datu zrušeno společné shromáždění v Mladé Boleslavi. S našimi hosty se těšíme na viděnou následující sobotu na které bude přítomen náš kazatel...

0

Každý pátek od 17 h studujeme biblickou knihu Zjevení

355 Apokalyptická biblická kniha Zjevení není knihou katastrofickou, ale odhalující. Přestože je pro mnoho lidí stále knihou zahalenou tajemstvím, ve skutečnosti je jejím smyslem odhalení některých důležitých událostí určených původním čtenářům, ale je užitečná...