AKTUÁLNĚ

0

V sobotu 7. října je v MB bohoslužba zrušena

219 Náhodným návštěvníkům dáváme na vědomí, že v sobotu 7. října je podle plánu shromáždění v MB zrušeno. Přijali jsme pozvání na výroční shromáždění 50 plus spojené s bohoslužbou v modlitebně na Malvazinkách...

0

Meziokrskové setkání ve Valdicích v sobotu 2. září

256 Na sobotu 2. září přijal náš sbor pozvání sborů Jičín a Hradec Králové k meziokrskovému setkání sborů CASD v Českém ráji. Bohoslužba se uskuteční stejně jako v minulých letech v kulturním domě ve...

0

Děkovný certifikát ADRY pěveckému souboru Plamínek z Dobrovice

299 Mezinárodní humanitární organizace ADRA posílá dětskému pěveckému sboru Plamínek manželů Brodských z Dobrovice děkovný certifikát za červnový benefiční koncert, který se uskutečnil ve společenském domě Lávka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 2720,-...

0

Co nám připomíná 5. a 6. červenec?

234 Málo kdo si v dnešní době uvědomuje, jak dalekosáhlý význam pro vývoj naší kultury a národního vědomí měla mise skupiny Řeků, kterou vedli dva Soluňané bratři Konstantin a Metoděj. Především pak nadmíru...

0

Sobota modliteb za ADRU

191 Každoročně v tomto jarním měsíci květnu, všechny pobočky ADRA na celém světě přicházejí s prosbou ke svým věřícím spolubratrům a spolusestrám. S prosbou o dvě základní věci, bez kterých se na naší...

0

První příspěvek videogalerie

237 Na You Tube jsme vytvořili kanál, kde se budou průběžně objevovat příspěvky nebo odkazy na naše videa. Prvním příspěvkem je hudební přednes Martina Lance z velikonoční bohoslužby.

0

Velikonoční příběh, v čem je aktuální?

251 Na otevřené slavnostní shromáždění v sobotu 15. dubna v 10:45 h u příležitosti Velikonoc zveme každého, kdo chce dát své mysli načerpat ze starého, ale stále silného příběhu.  V rámci dopolední bohoslužby promluví v její druhé...

0

S příchodem jara jsme spustili nový web

235 Po mnoha letech provozování předchozího webu na adrese http://mb.casd.cz jsme se rozhodli změnit administrační systém a spouštíme  tyto nové stránky. Starý web zůstane jen hostitelským místem pro adventistickou seznamku a místem, které mapuje více...