Záznam hudebně pěveckého příspěvku při příležitosti slavnosti VP

94