AKTUÁLNĚ

0

V sobotu 7. října je v MB bohoslužba zrušena

17 Náhodným návštěvníkům dáváme na vědomí, že v sobotu 7. října je podle plánu shromáždění v MB zrušeno. Přijali jsme pozvání na výroční shromáždění 50 plus spojené s bohoslužbou v modlitebně na Malvazinkách...

0

Meziokrskové setkání ve Valdicích v sobotu 2. září

39 Na sobotu 2. září přijal náš sbor pozvání sborů Jičín a Hradec Králové k meziokrskovému setkání sborů CASD v Českém ráji. Bohoslužba se uskuteční stejně jako v minulých letech v kulturním domě ve...

0

Děkovný certifikát ADRY pěveckému souboru Plamínek z Dobrovice

57 Mezinárodní humanitární organizace ADRA posílá dětskému pěveckému sboru Plamínek manželů Brodských z Dobrovice děkovný certifikát za červnový benefiční koncert, který se uskutečnil ve společenském domě Lávka. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši 2720,-...

0

Co nám připomíná 5. a 6. červenec?

49 Málo kdo si v dnešní době uvědomuje, jak dalekosáhlý význam pro vývoj naší kultury a národního vědomí měla mise skupiny Řeků, kterou vedli dva Soluňané bratři Konstantin a Metoděj. Především pak nadmíru...

0

Sobota modliteb za ADRU

49 Každoročně v tomto jarním měsíci květnu, všechny pobočky ADRA na celém světě přicházejí s prosbou ke svým věřícím spolubratrům a spolusestrám. S prosbou o dvě základní věci, bez kterých se na naší...

0

První příspěvek videogalerie

77 Na You Tube jsme vytvořili kanál, kde se budou průběžně objevovat příspěvky nebo odkazy na naše videa. Prvním příspěvkem je hudební přednes Martina Lance z velikonoční bohoslužby.

0

Velikonoční příběh, v čem je aktuální?

63 Na otevřené slavnostní shromáždění v sobotu 15. dubna v 10:45 h u příležitosti Velikonoc zveme každého, kdo chce dát své mysli načerpat ze starého, ale stále silného příběhu.  V rámci dopolední bohoslužby promluví v její druhé...

0

Velikonoce, nejen svátky jara

54 Pro křesťanský svět jsou velikonoční svátky vzpomínkou na Ježíše Krista, který se stal nejvzácnější darem, jakého se lidstvu mohlo dostat. Když Ježíš umíral na Golgotském kříži, byly také velikonoce. Tehdy se slavili...